nabludatel_od_ua
Photo
Воспитанники интерната для глухих детей рисуют новый мурал для Одессы

http://nabludatel.od.ua/vlada/vospitanniki-internata-dlia-glyhih-detei-risyut-novyi-myral-dlia-odessy/